Bảng giá ống nhựa Bình Minh 2018

Bảng giá  File tải về
1. Bảng giá ống nhựa PVC Bình minh 1.11.2017 Xem tại đây
2. Bảng giá phụ tùng ống PVC Bình Minh 1.11.2017 Xem tại đây
3. Bảng giá HDPE trơn Bình Minh Xem tại đây
4. Bảng giá phụ tùng HDPE trơn Bình Minh Xem tại đây
5. Bảng giá ống và phụ tùng PPR Bình Minh Xem tại đây
6. Bảng giá và phụ tùng HDPE gân Bình Minh Xem tại đây
7. Bảng giá LDPE Bình Minh Xem tại đây
8. Sản phẩm khác của Bình Minh Xem tại đây